Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zarządzenie NR 186/2018 Burmistrza Opalenicy z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia Program

 


Zarządzenie NR 186/2018 Burmistrza Opalenicy z dnia  11  października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.pdf