Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Opalenica w 2018 r.

OGŁOSZENIE