Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań Gminy Opalenica z zakresu współpracy zagranicznej i integracji europejskiej.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2017 roku  zadań Gminy Opalenica z zakresu współpracy zagranicznej i integracji europejskiej.

PROTOKÓŁ