Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań Gminy Opalenica z zakresu pomocy społecznej.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2017 roku  zadań Gminy Opalenica z zakresu pomocy społecznej.

 

PROTOKÓŁ