Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Oferta Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania publicznego pn. Spotkanie szkoleniowo-integracyjne z okazji Dnia Białej Laski.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395 ze zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości ofertę Polskiego Związku Niewidomych Koła w Nowym Tomyślu realizacji w 2017 r. zadania publicznego pn. SPOTKANIE SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNE Z OKAZJI DNIA BIAŁEJ LASKI. Każdy, w terminie do 24 października 2017 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Oferta Polskiego Związku Niewidomych Koła w Nowym Tomyślu