Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Protokół