Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu kultury fizycznej i sportu

Protokół komisji konkursowej