Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaproszenie do komisji konkursowych.

Burmistrz Opalenicy zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu  kultury fizycznej i sportu, pomocy społęcznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz wspołpracy zagranicznej i intyegracji europejskiej. 

Ogłoszenie

Formularz