Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych gminy Opalenica z zakresu współpracy zagranicznej i integracji europejskiej.

Protokół