Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych gminy Opalenica z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Protokół