Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych gminy Opalenica z zakresu pomocy społecznej.

Protokół