Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu współpracy zagranicznej i integracji europejskiej

Protokół