Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozstrzygnięcie III otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań Gminy Opalenica z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Protokół