Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej , działalności na rzecz osób niepełnospra

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej , działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz współpracy zagranicznej i integracji europejskiej. 

 

Wzór oferty.