Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Opalenica w 2015 r.

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w 2015 r.

Wzór oferty.

Wzór sprawozdania.