Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OGŁOSZENIE III OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY OPALENICA .

Burmistrz Opalenicy ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy, zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie