Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Oferta KS Promień Opalenica realizacji w 2015 r. zadania publicznego pn. "Turniej piłkarski im. Andrzeja Mroczoszka"

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości ofertę Klubu Sportowego Promień Opalenica realizacji w 2015 r. zadania publicznego pn. Turniej piłkarski im. Andrzeja Mroczoszka. Każdy, w terminie do 9 lutego 2015 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

 

Oferta KS Promień Opalenica