Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu pomocy społecznej.