Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań gminy Opalenica z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Protokół rozstrzygnięcia konkursu