Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań gminy Opalenica z zakresu pomocy społecznej.

Protokół rozstrzrygnięcia konkursu