Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Gminy Opalenica w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Protokół