Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Opalenica. 

Wzór oferty.

Wzór sprawozdania.