Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

Zarządzenie numer 141/2012 Burmistrza Opalenicy z 9 października 2012 r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.