Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

     

Protokół rozstrzygnięcia konkursu ofert