Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie III konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Opalenica w 2012 r.

III konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w gminie Opalenica w 2012 r.

Oferta realizacji zadania w zakresie sportu.

Sprawozdanie częściowe/końcowe z wykonania zadania z zakresu sportu.