Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2

Zarządzenie nr 137/2011 Burmistrza Opalenicy z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi "Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi ..."

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu wpółpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012