Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 r.

Sprawozdanie Burmistrza Opalenicy z realizacji w 2011 r. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi