Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2011 r.

Protokół