OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2009 ROKU

Tekst ogłoszenia Ogłoszenie