ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ