PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA ROK 2008