Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2008 ROKU ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Burmistrz Opalenicy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2008 zadań w zakresie kultury fizycznej. tekst ogłoszenia zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.opalenica.bip.pl w poddziale "Pozytek publiczny".