OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2008 ROKU ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ