2009r.

Burmistrz Zastępca Burmistrza i pracownicy Urzędu Miejskiego