Druk do pobrania oświadczenia majątkowego Radnego Gminy

 Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy