Postanowienia, deklaracje, oświadczenia, apele i opinie