Plan pracy Rady Miejskiej

Ramowy plan sesji Rady Miejskiej w Opalenicy na rok 2018.