Materiały na Sesje Rady Miejskiej

Materiały na XXVI sesję Rady Miejskiej w Opalenicy - 02.07.2020 r.

- zaproszenie na XXVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej,

- projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na 2020 rok.

Materiały na XXIV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Opalenicy

 

Materiały na XXIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Opalenicy

Materiały na XXII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Opalenicy

Zaproszenie na XXII nadzwycxzajną sesję Rady Miejskiej w Opalenicy.

Projekt uchwały w sprawie warunków zwolnienia z ponoszenia opłaty za pobyt dziecka, opłaty za wydłużony pobyt dziecka oraz opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w Opalenicy,

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 – 2036.