Materiały na Sesję Rady Miejskiej.

Materiały na XVIII Sesję Rady Miejskiej

http://bip.opalenica.pl/opalenica/bip/finanse-gminy/budzet/2020.html?pid=4253

 

Materiały na XVII nadzwyczajną sesję Rady Mijeskiej

Materiały na XV nadzwyczajną sesję Rady Mijeskiej

Zaproszenie na XV nadzwyczajną sesję Rady Mijeskiej w Opalenicy

Projekty uchwał: