Materiały na Sesję Rady Miejskiej.

Materiały na XVIII Sesję Rady Miejskiej

http://bip.opalenica.pl/opalenica/bip/finanse-gminy/budzet/2020.html?pid=4253

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Opalenica;

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opalenica na lata 2020-2036;

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Opalenica na 2020 rok.

 

Materiały na XVII nadzwyczajną sesję Rady Mijeskiej

Materiały na XV nadzwyczajną sesję Rady Mijeskiej

Zaproszenie na XV nadzwyczajną sesję Rady Mijeskiej w Opalenicy

Projekty uchwał: