Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Materiały na Sesje Rady Miejskiej

Materiały na XXXV sesję Rady Miejskiej - 03.03.2021 r.

I. Zaproszenie na XXXV sesję Rady Miejskiej w Opalenicy,

II. Projekty uchwał::

1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opalenicy na rok 2021,

2. Uchwała w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opalenica”,

3. Uchwała w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w miejscowości Porażyn, gm. Opalenicy,

3.1. załącznik,

4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Opalenica, w gminie Opalenica,

4.1. załącznik,

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony,

6. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021,

ZMIANA: Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021,

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 – 2037.

ZMIANA: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 – 2037.

DODATKOWY PROJEKT UCHWAŁY:

Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opalenica, położonej w miejscowości Wojnowice przy ulicy Poznańskiej oraz udzielenia bonifikaty.