Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Materiały na Sesje Rady Miejskiej

Materiały na XXIX Sesję Rady Miejskiej - 23.09.2020 r.

 

  • Projekty uchwał:

1) Uchwała w sprawie regulaminu użytkowania skateparku w Opalenicy.

2) Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3) Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opalenica.

3.1) Załącznik nr 1

3.2) Załącznik nr 2

4) Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Opalenicy.

4.1) Załącznik nr 1

5) Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opalenica.

Link do pobrania projektu uchwały w formie ZIP, który należy po zapisaniu wypakować na dysku komputera bądź innym urządzeniu mobilnym:
https://opalenica.nazwa.pl/uchwala-na-komisje-studium.zip

6) Uchwała w sprawie zmiany statutu Żłobka w Opalenicy.

7) Uchwała w sprawie emisji obligacji.

8) Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

9) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 – 2036.