Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisje Rady Miejskiej

Skład osobowy stałych komisji Rady Miejskiej w Opalenicy kadencja 2018 - 2023

 

 

Stałe komisje Rady Miejskiej w Opalenicy

 

Komisja Budżetu i Rozwoju:

1. Ryszard Zielewicz – Przewodniczący

2. Agnieszka Giżyńska – Zastępca Przewodniczącego

3. Jarosław Kornosz

4. Karol Kasperczak

5. Krzysztof Kasperczak

6. Eugeniusz Wojtkowiak

7. Przemysław Zimny

 

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:

1. Roman Szwechłowicz – Przewodniczący

2. Elżbieta Mortka – Zastępca Przewodniczącego

3. Katarzyna Cecuła

4. Agnieszka Giżyńska

5. Karol Kasperczak

6. Eugeniusz Wojtkowiak

7. Ryszard Zielewicz

8. Przemysław Zimny

 

Komisja Infrastruktury, Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska:

1. Ryszard Piotrowski – Przewodniczący

2. Krzysztof Kasperczak – Zastępca Przewodniczącego

3. Kamilla Górka

4. Jarosław Kornosz

5. Elżbieta Mortka

6. Elżbieta Radniecka

7. Stanisław Urbański

8. Sławomir Wolny


Komisja Rewizyjna:

1. Elżbieta Radniecka - Przewodnicząca

2. Katarzyna Cecuła

3. Ryszard Piotrowski

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Sławomir Wolny – Przewodniczący
2. Kamilla Górka – Zastępca Przewodniczącego
3. Stanisław Urbański