Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wykaz udzielonych ulg

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w roku 2006.

BURMISTRZ OPALENICY

UL. 3 MAJA 1

64-330 OPALENICA


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2006 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, oraz wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w roku 2006 na podstawie art. 14 ust. 2 pkt e i f ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104)

 

 

Lista wiadomości