Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.8.2021.ES.1 z dnia 01.04.2021r.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.8.2021.ES.1 z dnia 01.04.2021r. Stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarowanie wodą w rolnictwie obejmujące melioracje wodne” na terenie działki nr ewid. 264 obręb Dakowy Mokre, gmina Opalenica.