Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.47.2020.ES.12 z dnia 26.03.2021r.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.47.2020.ES.12 z dnia 26.03.2021r. Stron o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.