Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.47.2020.ES.11 z dnia 26.02.2021r.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.47.2020.ES.11 z dnia 26.02.2021r. Stron o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.