Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.41.2020.ES.9 z 13.01.2021 r. Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.41.2020.ES.9 z 13.01.2021 r. Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączem, na działkach ewidencyjnych numer 1/4, 1/5, 252/1 obręb Troszczyn, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.

Załączniki:

  1. Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.41.2020.ES.9 z 13.01.2021 r.

  2. Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu PO.ZZŚ.4.435. 710m.1.2020.MDB z dnia 18 listopada 2020 r.

  3. Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu ON.NS.9011.4.34.2020 z dnia 20 listopada 2020 r.,

  4. Opinia Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego DN.NS.9011.1381.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r.,

  5. Postanowienie - opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, WOO-IV.4220.1641.2020.JM.4 z dnia 11 stycznia 2021 r.