Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.41.2020.ES.12 z dnia 10.02.2021r.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.41.2020.ES.12 z dnia 10.02.2021r. Stron o wydanej w dniu 10.02.2020r.  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.„Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączem, na działkach ewidencyjnych numer 1/4, 1/5, 252/1 obręb Troszczyn, gmina Opalenica”

 

Decyzja GK.6220.41.2020.Es.11 z nia 10.02.2021r.