Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.41.2020.ES.10 z dnia 27.01.2021r.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.41.2020.ES.10 z dnia 27.01.2021r. Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.