Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.4.2021.ES z dnia 22.03.2021r.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.4.2021.ES z dnia 22.03.2021r. Stron  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarowanie wodą w rolnictwie obejmujące melioracje wodne” na terenie działek nr ewid. 183/4, 174/2, 185/2, 182/2, 189, 190 obręb Troszczyn, gmina Opalenica.